ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ วัน เดือน ปี ชื่อเรื่อง
1 12 พฤษภาคม 2566 ขอเชิญสมัครโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 234 ครั้ง

2 11 พฤษภาคม 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 163 ครั้ง

3 11 เมษายน 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 184 ครั้ง

4 23 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมการป้องกันและปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาฯ ตระหนักรู้ระมัดระวังภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทางเทคโนโลยี"   อ่าน 200 ครั้ง

5 23 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภค ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง   อ่าน 210 ครั้ง

6 15 มีนาคม 2566 ประกาศคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 479 ครั้ง

7 10 มีนาคม 2566 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ พุทธศักราช 2566   อ่าน 305 ครั้ง

8 10 มีนาคม 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 221 ครั้ง

9 28 กุมภาพันธ์ 2566 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17   อ่าน 265 ครั้ง

10 24 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ "โครงการเทศกาลประกวดภาพยนต์สั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อเด็กและเยาวชน"   อ่าน 214 ครั้ง

11 24 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ "หนังสือ (E-book) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน"   อ่าน 231 ครั้ง

12 23 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงากรสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2"   อ่าน 207 ครั้ง

13 23 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ค่านิยมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (TEAM WINS)   อ่าน 205 ครั้ง

14 21 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   อ่าน 177 ครั้ง

15 14 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ "แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สำหรับติดต่อราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์"   อ่าน 186 ครั้ง

16 13 กุมภาพันธ์ 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕   อ่าน 205 ครั้ง

17 10 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ หัวข้อ "เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน" ปีที่ ๒   อ่าน 187 ครั้ง

18 09 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ "การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" ประจำปี ๒๕๖๖"   อ่าน 212 ครั้ง

19 08 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ E-BOOK "เมื่อเผชิญความเปลี่ยนแปลง จะเข้มแข็งได้อย่างไร"   อ่าน 192 ครั้ง

20 07 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ "การคัดเลือกปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ.2566"   อ่าน 194 ครั้ง

[หน้าแรก] [หน้าก่อน] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ถัดไป] [สุดท้าย]