ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์   [เมื่อ 21 สิงหาคม 2561]

รายละเอียดข่าว : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส และข้อเสนอแนะ เรื่องต่าง ๆ จากประชาชน ถึง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตรง ที่ ตู้ ปณ 2 เพชรบูรณ์ 67000

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 1048 ครั้ง