ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : เอกสารประกอบโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   [เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564]

รายละเอียดข่าว : เอกสารประกอบโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดดังไฟล์แนบจำนวน 2 ไฟล์

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

                   คู่มือ Google meet

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 123 ครั้ง