ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การทบทวนอัตราค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน   [เมื่อ 29 กรกฎาคม 2564]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การทบทวนอัตราค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 47 ครั้ง