ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : แจ้งช่องทางการประสานงานของผู้เข้าอบรมหลักสูตร ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม   [เมื่อ 29 กรกฎาคม 2564]

รายละเอียดข่าว : แจ้งช่องทางการประสานงานของผู้เข้าอบรมหลักสูตร ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม โดยมีช่องทางการติดต่อสอบถาม สนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (open chat line) โดยสแกน QR Code ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถเข้าตรวจสอบลิงก์เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม" ชื่อเว็บไซต์ https://bit.ly/3iLnzuU

เอกสารแนบ : Qr code เข้า open chat line

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 79 ครั้ง