ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม แยกตามหลักสูตร จำนวน 10 หลักสูตร และการเข้าทดสอบระบบ   [เมื่อ 02 สิงหาคม 2564]

รายละเอียดข่าว : ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม แยกตามหลักสูตร จำนวน 10 หลักสูตร และแจ้งการทดสอบการเข้าระบบ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 ถึง 11.00 น. ตามลิงก์เว็บไซต์ดังนี้ bit.ly/opsmoe382, bit.ly/opsmoe381, ,bit.ly/opsmoe383 (กรณีลิงก์ใดเต็มจำนวน ให้ผู้เข้าอบรมเข้าลิงก์ลำดับถัดไป) รายชื่อดังไฟล์แนบ

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้เข้าอบรม

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 904 ครั้ง