ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลและได้รับรางวัล "โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"   [เมื่อ 07 ตุลาคม 2564]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลและได้รับรางวัล "โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 21 ครั้ง