ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   [เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2564]

รายละเอียดข่าว : รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 16 ครั้ง