ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565"   [เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์ "กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565" รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 67 ครั้ง