ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับสมัครนักเรียนระดับ ปวช. โครงการวิทยาลัยเทศโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา   [เมื่อ 17 ธันวาคม 2564]

รายละเอียดข่าว : ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ พาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอาหารฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ โดยจะให้โควตาสำหรับนักเรียนจบ ม.3 จำนวน 77 คน ใน 77 จังหวัด จังหวัดละ 1 คน เปิดรับสมัครทางออนไลน์ และไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 3-30 ธันวาคม 2564 สอบถามข้อมูล โทร. 02 281 5693 ต่อ 1806 รายละเอียดเพิ่มเติม https://bsq.vec.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/บริหารจัดการข่าว/รายละเอียดข่าว/tabid/1429/ArticleId/37490/language/th-TH/37490.aspx ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร https://drive.google.com/drive/folders/1gUReDu2ylIu3a-tGfMyQZ5J8joEPtvxM?usp=sharing

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 35 ครั้ง