ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน”   [เมื่อ 20 ธันวาคม 2564]

รายละเอียดข่าว : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจอันดีในครอบครัว ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ให้ครอบครัวเป็นสถาบันแรกและสถาบันหลัก อย่างแท้จริง ในการกล่อมเกลาคนในสังคม และส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ มีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน”ประเภททีม ทีมละ ๒ คน ประกอบด้วย เด็กหรือเยาวชน และผู้ปกครอง กำหนดเปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่>> สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 056729780 แฟกซ์ 056729779

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 43 ครั้ง