ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน"   [เมื่อ 19 พฤษภาคม 2565]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน"

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 23 ครั้ง