ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง ประชาชน ร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา   [เมื่อ 19 กรกฎาคม 2565]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานของรัฐ ลูกจ้าง ประชาชน ร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 181 ครั้ง