ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "การบริการอาคารคุรุสัมนาคาร (หอพัก)"   [เมื่อ 01 สิงหาคม 2565]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์ "การบริการอาคารคุรุสัมนาคาร (หอพัก)" สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. โทร. 076 222800 , 076 212229 ต่อ 101 ที่อยู่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 33/32 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 131 ครั้ง