ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร"   [เมื่อ 04 สิงหาคม 2565]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์ "การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร" >>โดยการรับสมัครและการเสนอชื่อ สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 1 - 19 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ 10300 โทร.02-280-0091-6 ต่อ 4147 โทรสาร.02-280-4162 >>หรือที่วิทยาลัยชุมชนยโสธร หมู่ที่ 11 บ้านบาก ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 34000 โทร. 0-4558-6295 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 11 ครั้ง