ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ที่ถุูกเสนอถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก กรณีค้างชำระฯ   [เมื่อ 10 สิงหาคม 2565]

รายละเอียดข่าว : ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ที่ถุูกเสนอถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิก กรณีค้างชำระฯ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 84 ครั้ง