ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "การประดับธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี"   [เมื่อ 08 กันยายน 2565]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์ "การประดับธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี"

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 128 ครั้ง