ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "6 มาตรการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษา"   [เมื่อ 06 มกราคม 2566]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์ "6 มาตรการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษา" โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 38 ครั้ง