ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : เผยแพร่แบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลของ สป.ศธ.   [เมื่อ 19 มกราคม 2566]

รายละเอียดข่าว : เผยแพร่แบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลของ สป.ศธ.

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 15 ครั้ง