ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงากรสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2"   [เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงากรสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2" รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 73 ครั้ง