ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17   [เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566]

รายละเอียดข่าว : ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 ส่งผลงานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

เอกสารแนบ : ประกาศการส่งงาน

                   คู่มือและปฏิทิน

                   แบบฟอร์มส่วนที่ 1

                   แบบฟอร์มส่วนที่ 2

                   โปสเตอร์

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 303 ครั้ง