ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมการป้องกันและปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาฯ ตระหนักรู้ระมัดระวังภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทางเทคโนโลยี"   [เมื่อ 23 มีนาคม 2566]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมการป้องกันและปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาฯ ตระหนักรู้ระมัดระวังภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทางเทคโนโลยี"

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 60 ครั้ง