ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์"ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หรือแนวทางการบริหารจัดการศึกษาที่น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ระดับภาค"   [เมื่อ 11 สิงหาคม 2566]

รายละเอียดข่าว : "ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หรือแนวทางการบริหารจัดการศึกษาที่น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ระดับภาค"

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 181 ครั้ง