ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ผลการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ความรักของแม่” เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์   [เมื่อ 16 สิงหาคม 2566]

รายละเอียดข่าว : ผลการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “ความรักของแม่” เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 จังหวัดเพชรบูรณ์ ว6033

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 54 ครั้ง