ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ "สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์"   [เมื่อ 17 สิงหาคม 2566]

รายละเอียดข่าว : กองอำนวยการป้อกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 208 ครั้ง