ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ   [เมื่อ 17 สิงหาคม 2566]

รายละเอียดข่าว : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ"ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไลของ กศจ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ในหัวข้อ "การเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมือง " (ความเสียสละ ความกล้าหาญ ความชาญฉลาด) สำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัชเพชรบูรณ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับชมรับฟังได้ที่ช่องทาง เพจ facebook สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.facebook.com/PhetchabunEDU/Live ได้ตั้งแต่เวลาเวลา 09.00 น - 12.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 188 ครั้ง