ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2564 สำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2564   [เมื่อ 25 ตุลาคม 2566]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์ การรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2564 สำหรับครูอาวุโส ประจำปี 2564 ที่ไม่ได้เข้ารับฯ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สามารถติดต่อขอรับ ได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ งานคุรุสภาจังหวัด ภายในวันที่ 19 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 5671 3342 กรณีรับด้วยตนเอง : แสดงบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ กรณีมอบอำนาจ 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ทั้งของผู้มอบฯ และผู้รับมอบฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ตรวจสอบรายชื่อ https://drive.google.com/file/d/1ghCYN-so2_DmS6Za28P_aVLXAgO-Cqn7/view?usp=drive_link หนังสือมอบอำนาจ https://drive.google.com/file/d/1KSMbq3oqGAgQguu-qVE9E4n7GBEJOWtH/view?usp=drive_link

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 381 ครั้ง