ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 50 ปี พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล   [เมื่อ 31 ตุลาคม 2566]

รายละเอียดข่าว : ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 50 ปี พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 48 ครั้ง