ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine   [เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2566]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 48 ครั้ง