ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : การประชาสัมพันธ์การปลอมแปลงเอกสารและใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.   [เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2566]

รายละเอียดข่าว : การประชาสัมพันธ์การปลอมแปลงเอกสารและใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 207 ครั้ง