ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวาดภาพ “ศรีเทพ เมืองมรดกโลก”   [เมื่อ 26 ธันวาคม 2566]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญน้อง ๆ เข้าร่วมประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ศรีเทพ เมืองมรดกโลก” >>ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินโครงการประกวดวาดภาพ “ศรีเทพ เมืองมรดกโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความถนัดทางด้านศิลปะ ได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถต่อสาธารณชน และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของจังหวัดเพชรบูรณ์มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณพุทธอุทยานเพชรบุระ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ >>โดยแบ่งการประกวดเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1.ระดับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3) 2.ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6) 3.ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) 4.ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) / ปวช. โดยรับสมัครจำนวนจำกัด ช่วงชั้นละ 20 คน (สมัครก่อนได้ก่อน) รางวัลมูลค่าร่วม 10,000 บาท ผู้เข้าร่วมประกวดและผู้ควบคุมได้รับเกียรติบัตรทุกคน >>สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2567 โหลดใบสมัครได้ที่>> ตามรูป OR Code https://drive.google.com/.../1fYj3XSvoyPTW3fMkNiiXXg.../view โหลดเกณฑ์การประกวดได้ที่>> ตามรูป OR Code https://drive.google.com/.../13IvcxdlWcMY-1NfLYdDIfu.../view >>โดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่>> E-mail : www.edudevpbn@gmail.com >>สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 056-026659 ต่อ 11

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 170 ครั้ง