ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน   [เมื่อ 08 มีนาคม 2567]

รายละเอียดข่าว : ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการโดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด รายละเอียดดังไฟล์แนบ

เอกสารแนบ : ประกาศ

                   ดาวน์โหลดใบสมัคร

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 184 ครั้ง