ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประกาศ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.)   [เมื่อ 20 มีนาคม 2567]

รายละเอียดข่าว : ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (กศจ.)ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการสรรหาส่งแบบประวัติและเอกสารประกอบการสมัคร/เสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 22-29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานศึกษาธิการจงหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดประกาศ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 84 ครั้ง