ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน   [เมื่อ 21 มีนาคม 2567]

รายละเอียดข่าว : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 162 ครั้ง