ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน   [เมื่อ 27 มีนาคม 2567]

รายละเอียดข่าว : ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานโดยให้ผู้รับคัดเลือกเดินทางไปรายงานตัวเพื่อจัดทำข้อตกลงการจ้างด้วยตนเอง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.รายละเอียดดังไฟล์แนบ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดประกาศ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 63 ครั้ง