ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 20 (5) ในคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ   [เมื่อ 27 มีนาคม 2567]

รายละเอียดข่าว : ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 20 (5) ในคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 36 ครั้ง