ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ “ผลการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติหรือแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567"   [เมื่อ 09 พฤษภาคม 2567]

รายละเอียดข่าว : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ “ผลการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติหรือแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567" >>ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำก้อ อำเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 สามารถดาวน์โหลด VDO ได้ที่>> https://drive.google.com/file/d/1eYnVXcBErjv2qvy_NSeg-csTKTSoe-xj/view?usp=drive_link https://youtu.be/H29APtxr3lo

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 14 ครั้ง