ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : แนวทางปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ   [เมื่อ 15 พฤษภาคม 2567]

รายละเอียดข่าว : แนวทางปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 16 ครั้ง