ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ขอเรียนเชิญนำนักเรียนทัศนศึกษา เข้าร่วมโครงการพิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดี สู่เยาวชน ประจำปีการศึกษา 2567   [เมื่อ 28 พฤษภาคม 2567]

รายละเอียดข่าว : ขอเรียนเชิญนำนักเรียนทัศนศึกษา เข้าร่วมโครงการพิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดี สู่เยาวชน ประจำปีการศึกษา 2567

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 31 ครั้ง