ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกวด MOE Content Creator Awards   [เมื่อ 31 พฤษภาคม 2567]

รายละเอียดข่าว : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกวด MOE Content Creator Awards

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 33 ครั้ง