ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม New Gen Start-up เพื่อสังคม   [เมื่อ 10 มิถุนายน 2567]

รายละเอียดข่าว : ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม New Gen Start-up เพื่อสังคม

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 27 ครั้ง