ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  10 กันยายน 2564 สมทบทุน“โครงการหอผู้ป่วยสามัญพรีเมียม อาคารอายุรกรรมวิสุทธิ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์”

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมสมทบทุน“โครงการหอผู้ป่วยสามัญพรีเมียม อาคารอายุรกรรมวิสุทธิ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์” รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,009 บาท (หนึ่งแสนเก้าบาทถ้วน) โดย ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ประธานคณะกรรมการ ประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมมอบเงินสมทบทุนฯ โดยมี นายแพทย์ นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เป็นผู้รับมอบเงินสมทบทุนฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 33 ครั้ง