ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  









เรื่อง >>  24 กันยายน 2564 “พิธีมอบเกียรติบัตรการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับดีเด่นด้าน สถานศึกษา ครู และนักเรียน ประจำปี 2563”

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“พิธีมอบเกียรติบัตรการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระดับดีเด่นด้าน สถานศึกษา ครู และนักเรียน ประจำปี 2563” โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งสิ้น 55 โรงเรียน เข้าร่วม ณ ห้องห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 232 ครั้ง