ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 “ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564”

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564” โดยมี นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม และนายกมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่ปรึกษาการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1,2,3,สพม.เพชรบูรณ์,สนง.กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์,สนง.อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์,สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์,โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์,ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพิจารณาให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ประสงค์จะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 รายงานข้อมูลจำนวนจำนวนโรงเรียนเป็นการเบื้องต้นที่มีความพร้อมและคาดว่าจะขอดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox,จำนวนครู/บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ได้รับวัคซีนแล้วเพื่อวางแผนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 28 ครั้ง