ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 “ประชุมคณะบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2564”

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.15 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9/2564” โดยมี นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์,นายวรพล อุทัยรัตน์ รอง ผอ.สพป.พช.2,ผู้แทน สพป.พช.3,ผู้แทน สพป.พช.1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการตำแหน่งครูโอนไปรับรับราชการ สังกัดอาชีวศึกษา,การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีประสบการณ์ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ,กลั่นกรองการย้ายตำแหน่งครู กรณีพิเศษ,ขอความเห็นชอบตำแหน่งว่าง,ขอความเห็นชอบกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างหลังจากพิจารณาย้าย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และระเบียบวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลเสนอให้ อกศจ.เพชรบูรณ์ และ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 54 ครั้ง