ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  “ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบ Zoom meeting”

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และบุคลากร เข้าร่วม “ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบ Zoom meeting” โดยมีวาระประชุม อาทิเช่น การจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564, ศธจ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์,การขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ พ.ศ.2565 และการบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (ขับเคลื่อน Big Data ระดับจังหวัดและภาค ร่วมกับ ศธจ.และศธภ.) ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 32 ครั้ง