ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะบุคลากร ศธจ.เพชรบูรณท ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานตาม“โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ปีงบ 2565” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนางานในหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รวมทั้งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ททางวิชาชีพการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรประกันคุณภาพการศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 6 ครั้ง