ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 และแนวทางการปฏิบัติงานของ สนง.สกสค.เพชรบูรณ์ โดยมี นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 8 ครั้ง