ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 “โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” โรงเรียนบ้านยาวี - ห้วยโป่ง สังกัด สพป.พช.เขต 1

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านยาวี - ห้วยโป่ง สังกัด สพป.พช.เขต 1 ดำเนิน“โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” โดยมี นายไท พานนท์ ผู้อำนวยการ สพป.พช.เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ครู ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 198 คน เข้าร่วม ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านยาวี - ห้วยโป่ง

 

   อ่าน 23 ครั้ง