ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์”

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมโรงเรียนเอกชนเพชรบูรณ์” โดยมี ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สนง.สกสค.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 54 ครั้ง